Door deelnemers gewaardeerd:

Door deelnemers gewaardeerd:


"In de Masterclass leer je om eerst goed naar het probleem en de gebruikers te kijken en vervolgens (minder technisch) naar de oplossing."

"Informatieve cursus over wat er komt kijken bij gedragsbeïnvloeding."

"Verkeerskundigen hebben maar in beperkte mate kennis van gedragspsychologie en hoe je gedragscampagnes opzet en uitvoert. De Masterclass geeft inzicht."

"Het is goed te weten hoe mensen zich als mobilist gedragen, hoe mensen eventueel beïnvloed kunnen worden en wat handvatten zijn om fietsstimulering op te pakken."

"Tijdens de masterclass Fiets & Gedrag is er veel inspiratie boven gekomen en daarmee zijn mijn vragen beantwoord."

"De interessante materie die de Masterclass Fiets & Gedrag biedt, is op diverse gebieden van de verkeerskunde toepasbaar."

Goede mix tussen theorie en praktische handvatten. Kleine groep waardoor er voor iedereen ruimte is voor inbreng.”

“De structuur om gedrag te ordenen aan de hand van een vragenlijst is erg prettig.”

“Dankzij de masterclass werd mij nog eens duidelijk dat je je goed moet voorbereiden en zorgen dat je heel scherp hebt wat je wilt bereiken, wie je doelgroep is en hoe je hen benadert.”

“Het gebruik van SUMO in combinatie met de ideologie van Herzberg kunnen projecten verduidelijken.”