Programma


09.30 uur

Kennismaking en introductie op onderwerp

10.15 uur

BLOK 1
Werkwijze voor fietsstimulering
Methodisch werken met een gedragsbril op! Dit is wat we gaan doen in het eerste programmaonderdeel van de masterclass.  Denken vanuit het perspectief van de (niet) fietser  en het doelgedrag van de doelgroep als uitgangspunt nemen bij het bepalen van de gedragsinterventies.  Er zijn diverse methodes om dit gestructureerd aan te pakken, zoals de BIT-methode,  Intervention Mapping,  Path,  PODOE en SUMO.  Deze methodes worden kort besproken waarbij er meer gedetailleerd en concreet met de SUMO methode gewerkt wordt.

11.00 uur Pauze
11.15 uur

BLOK 2
Keuzegedrag in beeld
Welke factoren bepalen het keuzegedrag van de (niet) fietser?  Is mobiliteitsgedrag gewoontegedrag?  Worden mobiliteitskeuzes vooral  gemaakt ‘op gevoel’?  We proberen nog vaak doelgroepen te beïnvloeden op basis van rationele argumenten en feiten…..dit kan anders en beter. Hoe? Dit komt in het tweede programmaonderdeel aan bod.

12.15 uur Lunch
13.00 uur

BLOK 3
Persona's en uitwerking BIT
Weten wie je doelgroep is en hoe je ze moet aanspreken en motiveren is van essentieel belang.  Doelgroepsegmentatie wordt concreet gemaakt en er worden gezamenlijk persona’s ontwikkeld om zo de doelgroep scherp in beeld te krijgen. Tevens gaan we in dit blok verder in op de BIT-methode (zie blok 1).

13.50 uur

BLOK 4
Gereedschapskist

In dit onderdeel worden voorbeeldprojecten besproken waarin fietsstimulering centraal staat. Zo kunnen verbanden uitgelegd worden tussen theorie en praktijk.
Op deze manier kan vlot inzicht verkregen worden in welke maatregelen effectief kunnen zijn bij welke doelen en doelgroepen zodat je je gereedschapskist kunt vullen met de juiste materialen.

14.05 uur

Pauze

14.20 uur BLOK 5
Opzetten en evalueren van maatregelen; werken met Sumo
Om te bepalen in hoeverre vooraf bepaalde doelen behaald zijn (effectiviteit van de maatregel), is het belangrijk om te evalueren. In dit programmaonderdeel wordt behandeld welke methoden voor evaluatie gebruikt kunnen worden. En we bekijken het overzicht over SUMO en bespreken de effectcalculator van SUMO.
16.10 uur

Evaluatie en afronding